5B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 plastyka BT Sala8 biologia SM Sala15 matematyka JF Sala11 muzyka JM Sala8 matematyka JF Sala11
2 8:55- 9:40 j.angielski RM Sala16 religia PS Sala7 j.polski MS Sala4 wf-1/2 #W5D SalaGim1
wf-2/2 #W5C SalaGim2
matematyka JF Sala11
3 9:55-10:40 historia BE Sala5 inne ogóln. LF Sala9 historia BE Sala5 wf-1/2 #W5D SalaGim1
wf-2/2 #W5C SalaGim2
geografia MJ Sala15
4 10:50-11:35 matematyka JF Sala11 j.polski MS Sala4 j.angielski RM Sala16 j.polski MS Sala4 wf-1/2 #W5D SalaGim1
wf-2/2 #W5C SalaGim2
5 11:55-12:40 j.polski MS Sala4 j.polski MS Sala4 godz.wych JF Sala11 j.angielski RM Sala16 wf-1/2 #W5D SalaGim1
wf-2/2 #W5C SalaGim2
6 13:00-13:45 informatyka-2/2 LF Sala9 technika SM Sala15 informatyka-1/2 LF Sala9   religia PS Sala7
7 13:50-14:35   WDŻ JB Sala3      
Obowiązuje od: 12 lutego 2024
Drukuj plan
wygenerowano 12.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum